Home Tags Tulisan Kuring

Tag: Tulisan Kuring

Awas Ancaman Facebook Mengintai Keharmonisan Rumah Tangga Anda

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Awas Bahaya Facebook Mengintai Keharmonisan Rumah Tangga Anda Facebook atau media soasial lainnya memiliki dua...

Istilah Tatanén Dina Bahasa Sunda

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Istilah Tatanén Dina Bahasa Sunda Istilah tatanén dina bahasa sunda ieu patali jeung usum, pakakas, ogé tempat. Geura urang wincik hiji-hiji, diantarana...

Ngaran Kekembangan Dina Bahasa Sunda

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Ngaran Kekembangan Dina Bahasa Sunda Ngaran kekembangan dina bahasa sunda ngabogaan istilah anu maneuh jeung unik....

Ngaran Sangkar Sasatoan Dina Bahasa Sunda

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Ngaran Kandang Sasatoan Dina Bahasa Sunda Ngaran sangkar sasatoan dina Bahasa Sunda ngabogaan istilah anu maneuh. Boh kandangna...

Istilah Patempatan Dina Bahasa Sunda

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Istilah Patempatan Dina Bahasa Sunda Istilah patempatan dina bahasa sunda mangrupa sesebutan ngaran-ngaran daerah anu geus maranti. Geura...

Lalampahan Kuring Ka Yogyakarta

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Lalampahan pikeun neangan pangalaman nganteurkeun kuring ka tempat-tempat nu saméméhna teu kungsi kabayangkeun, Yogyakarta. Kuring can kungsi nyaho kumaha...

Istilah Pancakaki Urang Sunda

Istilah pancakaki téh dapat diartikeun pernahna jelema ka jelema lianna anu sakulawarga, dulur, atawa baraya anu masih dulur kénéh....

Masih Hangat

close