Home Tags Soal Pilihan Uraian

Tag: Soal Pilihan Uraian

Kaidah Penulisan Soal Uraian dan Pedoman Penskorannya

Full Kaidah Penulisan Soal Uraian dan Pedoman Penskorannya

Bentuk soal uraian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu soal uraian objektif dan soal uraian non objektif.Soal uraian objektif adalah soal uraian yang rumusan soal...

Masih Hangat

close