Home Tags Sisindiran

Tag: Sisindiran

Sisindiran Sésébréd Piwuruk

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Sisindiran Sésébréd Piwuruk Titiran eunteup ngajajar    Bangkuang palid ka sisi    Sisindiran opat jajar   Aya cangkang...

Sisindiran Urang Sunda : Silihasih

Ka basisir pelesiranPelesiran jeung nyi randaHayu urang sisindiranSisindiran Urang SundaCikaracak ninggal batulaun-laun jadi legokLamun rek neangan mantuCenah hayang kanu denokKuring dahar arumanisArumanis...

Sisindiran Paparikan

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Sisindiran Paparikan Ieu di handap aya sababaraha conto sisindiran paparikan anu eusina mangrupa piwuruk atawa nasѐhat, silihasih jeung...

Sisindiran Rarakitan Silihasih

Daék sotéh ka Ciamis, Ka situna mah teu purun. Daék sotéh ka nu geulis, Ka nu itu mah teu purun. Sapanjang...

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Halo Pelanggan Rajasoal.com-sisindiran paparikan piwuruk Peupeujeuh ari ka dayeuh, Meuli kupat jeung goréngan. Peupeujeuh lamun geus euweuh, Ulah ngupat...

Sisindiran Paparikan Silihasih

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Ieu aya conto-conto sisindiran paparikan silihasih. Geura tengetan hiji-hiji! Galatik manuk galatik Euntreup dina luhur sumur Di tungguan ti...

Sisindiran Sésébréd Atawa Banyol

Leuleumpangan meuli asmun Jalanna ka Panyingkiran Ulah sok loba ngalamun Mending urang sisindiran Itu naon itu naon Anu hideung na bujalna...

Conto Sisindiran Piwuruk

Ieu conto-conto sisindiran anu eusina piwuruk. Sisindiran piwuruk anu wangunna rarakitan Lamun hayang buah naga, Kudu alus nya melakna. Lamun hayang asup...

Sisindiran Silihasih Paparikan

Ieu di handap conto-conto sisindiran nu eusina silihasih wangunna paparikan! Geura tengetan sing gemet sisindiran silihasih paparikan! Leumeung teundeut cocongoan dibawa...

Sisindiran Warga Darussalam

Meuli obat ka Walanda Heug diinum ngarah cageur Saha guru basa sunda Keur kasép téh meuni bageur Septémber bulan Agustus Ka...

Masih Hangat

close