Home Tags Sisindiran silihasih

Tag: Sisindiran silihasih

Sisindiran Urang Sunda : Silihasih

Ka basisir pelesiranPelesiran jeung nyi randaHayu urang sisindiranSisindiran Urang SundaCikaracak ninggal batulaun-laun jadi legokLamun rek neangan mantuCenah hayang kanu denokKuring dahar arumanisArumanis...

Sisindiran Paparikan

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Sisindiran Paparikan Ieu di handap aya sababaraha conto sisindiran paparikan anu eusina mangrupa piwuruk atawa nasѐhat, silihasih jeung...

Sisindiran Rarakitan Silihasih

Daék sotéh ka Ciamis, Ka situna mah teu purun. Daék sotéh ka nu geulis, Ka nu itu mah teu purun. Sapanjang...

Sisindiran Paparikan Silihasih

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Ieu aya conto-conto sisindiran paparikan silihasih. Geura tengetan hiji-hiji! Galatik manuk galatik Euntreup dina luhur sumur Di tungguan ti...

Sisindiran Silihasih Paparikan

Ieu di handap conto-conto sisindiran nu eusina silihasih wangunna paparikan! Geura tengetan sing gemet sisindiran silihasih paparikan! Leumeung teundeut cocongoan dibawa...

Barudak Diajar Sisindiran

Saur pa guru : Ngawuluku ngawalajar kudu dibaladah heula dina waktu rék diajar hayu ngadaro’a heula…. Ulah loba dahar...

Sisindiran Barudak Ngora

Meuli baju dua kodi Digantungkeun hiji-hiji Tuh tingal kabogoh abdi Keur geulis téh pinter ngaji Jalan-jalan ka sangiang Marab lauk...

Sisindiran Rarakitan

Foto : sisindiransunda.wordpress.com Hayang ulin ka mang Diran Hanjakal poho imahna Hayang nyieun sisindiran Hanjakal telat mikirna Aya...

Sisindiran Silihasih

Ka talaga naek onta naekna paheula heula wilujeng kasadayana hayu sisindiran heula Jarami na tangkal kawung diduruk henteu disundut upami si...

Masih Hangat

close