Home Tags Sisindiran rarakitan

Tag: Sisindiran rarakitan

Sisindiran Sésébréd Piwuruk

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Sisindiran Sésébréd Piwuruk Titiran eunteup ngajajar    Bangkuang palid ka sisi    Sisindiran opat jajar   Aya cangkang...

Sisindiran Rarakitan Silihasih

Daék sotéh ka Ciamis, Ka situna mah teu purun. Daék sotéh ka nu geulis, Ka nu itu mah teu purun. Sapanjang...

Conto Sisindiran Piwuruk

Ieu conto-conto sisindiran anu eusina piwuruk. Sisindiran piwuruk anu wangunna rarakitan Lamun hayang buah naga, Kudu alus nya melakna. Lamun hayang asup...

Barudak Diajar Sisindiran

Saur pa guru : Ngawuluku ngawalajar kudu dibaladah heula dina waktu rék diajar hayu ngadaro’a heula…. Ulah loba dahar...

Sisindiran Keur Barudak Awéwé

Siki waluh dikarungan Boga sendal dua warna Ari sirah ditiungan Bujalmah kamana-mana Meulah awi na bukuna Diraut ngarah teu seukeut Awéwé...

Sisindiran Piwuruk

Tibatan néang kang dadang Mending gé néang paraji Tibatan ulin bagadang Mending gé diajar ngaji Aya bola dina pager...

Sisindiran Urang Majalengka

Jati tujuh panyingkiran Teu ngaliwat ka Walanda Hayu batur sisindiran Sisindiran orisinil sunda Kuring resep ka nyi randa...

Sisindiran Rarakitan

Foto : sisindiransunda.wordpress.com Hayang ulin ka mang Diran Hanjakal poho imahna Hayang nyieun sisindiran Hanjakal telat mikirna Aya...

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Batu kali dina cai Dina cai aya hurang Punten abdi sanes ahli Sepi harti kirang luang Hayam jago boga dua dipeuncit...

Sisindiran Piwuruk Keur Barudak Sakola

Tah ieu aya sisindiran piwuruk keur barudak sakola malah mandar garetol diajarna. kieu geura sisindiran piwurukna : Awi Beulah pikeun tali...

Masih Hangat

close