Home Tags Sisindiran piwuruk

Tag: sisindiran piwuruk

Sisindiran Sésébréd Piwuruk

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Sisindiran Sésébréd Piwuruk Titiran eunteup ngajajar    Bangkuang palid ka sisi    Sisindiran opat jajar   Aya cangkang...

Sisindiran Paparikan

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Sisindiran Paparikan Ieu di handap aya sababaraha conto sisindiran paparikan anu eusina mangrupa piwuruk atawa nasѐhat, silihasih jeung...

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Halo Pelanggan Rajasoal.com-sisindiran paparikan piwuruk Peupeujeuh ari ka dayeuh, Meuli kupat jeung goréngan. Peupeujeuh lamun geus euweuh, Ulah ngupat...

Conto Sisindiran Piwuruk

Ieu conto-conto sisindiran anu eusina piwuruk. Sisindiran piwuruk anu wangunna rarakitan Lamun hayang buah naga, Kudu alus nya melakna. Lamun hayang asup...

Sisindiran Warga Darussalam

Meuli obat ka Walanda Heug diinum ngarah cageur Saha guru basa sunda Keur kasép téh meuni bageur Septémber bulan Agustus Ka...

Barudak Diajar Sisindiran

Saur pa guru : Ngawuluku ngawalajar kudu dibaladah heula dina waktu rék diajar hayu ngadaro’a heula…. Ulah loba dahar...

Sisindiran Keur Barudak Awéwé

Siki waluh dikarungan Boga sendal dua warna Ari sirah ditiungan Bujalmah kamana-mana Meulah awi na bukuna Diraut ngarah teu seukeut Awéwé...

: Sisindiran Keur Barudak Sakola

Pelesiran numpak kuda Ngaliwatan kanu bala Sisindiran orisinil sunda Warisan terbelakang baheula Mang Yaya rék ka Talaga Ka Talaga...

Sisindiran Piwuruk Paparikan

Dari pada ngomé koréng Mending urang pelesiran Dari pada ngomong goréng Mending urang sisindiran Ulah sok  ka gunung guntur Komo...

Sisindiran Piwuruk

Tibatan néang kang dadang Mending gé néang paraji Tibatan ulin bagadang Mending gé diajar ngaji Aya bola dina pager...

Masih Hangat

close