Home Tags Peribahasa

Tag: Peribahasa

Arti Peribahasa Air Beriak Tanda Tak Dalam Dan Contohnya

Arti Peribahasa Air Beriak Tanda Tak Dalam - Peribahasa yaitu sebuah kalimat atau sekelompok kata yang menyatakan makna maksud tertentu mirip keadaan seseorang, dan...

Arti Peribahasa Besar Pasak Daripada Tiang Dan Contohnya

Arti Peribahasa Besar Pasak Daripada Tiang - Peribahasa yakni sekumpulan kata atau sebuah kalimat yang mempunyai maksud dan bersifat memberikan sebuah makna tertentu wacana...

Masih Hangat

close