Home Tags Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD

Tag: Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD

Download Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 6 Sd Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Kali ini Rajasoal.com ingin membagikan Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 (Enam) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawabannya yang sanggup didownload dengan gampang...

Kumpulan 20 Teladan Ukara Tanduk Lan Tanggap

Contoh Ukara Tanduk dadi Ukara Tanggap Tuladha 1 : Ukara tanduk : Joko mangan gedang Ukara tanggap : Gedang...

Kumpulan 64 Pola Kerata Basa

Kerata basa yaiku ereta basa utawa jarwa dhosok yaiku negesi tembung kapirid saka wancahan wandane, utawa nguthak-athik tembunge agar mathuk. ...

Kumpulan 40 Teladan Sanepa

Sanepa yaiku unen-unen kang duweni teges mbangetake, lan nganggo tembung kosok balen. Sanepa kedadean saka tembung etika (kata sifat)...

Kumpulan 45 Teladan Ater-Ater Hanuswara, Ater-Ater Tripuswara Lan Ater-Ater Liane.

Tembung Andahan -Tembung Andahan yaiku tembung sing wes owah saka tembung asale. - Tembung Andahan iso owah...

Kumpulan 20 Pola Tembung Lingga Lan Tembung Wod

Tembung Lingga (Kata Asal) - Tembung Lingga yaiku tembung sing durung owah saka asale. Contohe...

Kumpulan 49 Teladan Saloka

Saloka yaiku unen-unen ajeg panganggone ngemu surasa pepindhan kang dipindahake wonge. 1. Bathok bolu isi madu : Wong asor...

Kumpulan 46 Arane Kembang

1. KEMBANG AREN ARANE: DANGU 2. KEMBANG BLIMBING ARANE: MAYA 3. KEMBANG BLUTRU ARANE: MONTRO 4. KEMBANG...

Masih Hangat

close