Home Tags Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 1 SD

Tag: Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 1 SD

Kumpulan Soal Uas Bahasa Jawa Online Kelas 1 ( Satu ) Sd Semester 1...

Soal UAS Bahasa Jawa Online Kelas 1 ( Satu ) SD Semester 1 ( Ganjil ) - Langsung Ada Nilainya ...

Kumpulan Basa Krama Inggile Perangane Awak ( Bahasa Krama Inggile Anggota Tubuh)

1. Alis Krama madya = Alis Krama inggil = Imba 2. Ati Krama madya = Manah Krama inggil = Penggalih...

Kumpulan 37 Arane Swara Kewan (37 Sebutan Bunyi Binatang)

1. Arane Swara asu (anjing) yaiku mbaung/ njegug. 2. Arane Swara babi yaiku nguik 3. Arane Swara babon (ayam betina)...

Kumpulan Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 1 Sd Semester 2 Dan Kunci...

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR! 1. pitik iku sikile...

Kumpulan 40 Tuladha ( Rujukan ) Penyandra Lan Artine / Tegese

Ing ngisor iki tuladha-tuladha Penyandra Lan Artine / Tegese : Alise nanggal sepisan...

Masih Hangat

close