Home Tags Kisah Nabi dan Rosul

Tag: Kisah Nabi dan Rosul

Kisah Nabi Adam A.S Dan Siti Hawa Lengkap

Asal Mula Langit dan Bumi Sebelum nabi adam diciptakan oleh allah, allah membuat alam semesta yang mencakup langit dan bumi serta segala isinya...

Kisah Nabi Shaleh Dan Kaum Tsamud Yang Durhaka

Nabi shaleh yaitu keturunan nabi nuh a.s. berdasarkan silsilah dia yaitu putra Ubaid bin Tsamud bin amir bin Iram bin Sam bin Nuh A.S....

Kisah Nabi Idris A.S Lengkap Dengan Beberapa Nasihatnya

Nabi idris yaitu keturunan keenam dari nabi adam. Menurut riwayat, nabi idris bermukim di mesir. berdakwah untuk agama allah. Mengajarkan tauhid dan...

Kisah Nabi Nuh A.S Dan Banjir Besar Di Zamannya (Lengkap)

Nabi nuh yakni nabi keempat setelah nabi adam. ia keturunan ke sembilan dari nabi adam. Nabi nuh mendapatkan wahyu kenabian dalam masa...

Kisah Nabi Hud A.S Dan Kaum Aad Yang Durhaka

Nabi hud ialah nabi yang diutus ke tengah – tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka ialah suku AAD yang dominan mempunyai tubuh...

Masih Hangat

close