Home Tags Dongeng Sunda

Tag: Dongeng Sunda

Pasukan Gajah Jeung Manuk Ababil

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Pasukan Gajah Jeung Manuk Ababil ishamerdeka.blogspot.com Abrahan téh gubernur Yaman. Manéhna boga niat rék...

Paménta Tilu Rupa

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Paménta Tilu Rupa  Jaman baheula aya hiji jalma anu hirupna malarat rosa. Carékna dahar isuk henteu soré...

Dongeng Sunda, Balap Melak Cau

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Dongéng Sunda, Balap Melak Cau  Hiji Poé, Sakadang Kuya keur moyan di sisi wahangan.   Sabot...

Lando Si Landak Cucuk

foto:pixabay.com Halo Pelanggan Rajasoal.com-Lando Si Landak CucukLando si Landak ngacungkeun cucuk-cucukna anu sareukeut. “Awas lamun aya...

Rusiah Kebon Pa Soleh

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Rusiah Kebon Pa Soleh Geus lila Fahri jeung babaturanna panasaran ku kebon Pa Soleh. Kebon Pa...

Sasakala Ngaran Nyai Mas Cincin

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Sasakala Ngaran Nyai Mas Cincin Nyai Mas Cincin téh ngaran aslinamah Nyai Salira Kasih, anjeunan saurang...

Si Kabayan Ngala Nangka

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Si Kabayan Ngala Nangka Si Kabayan dititah ngala nangka ku mitohana.  “Kabayan... Kabayan...!” mitohana ngageroan...

Sasakala Gunung Tangkuban Parahu

Hiji waktu, Sangkuriang dititah moro ka leuweung ku indungna, nyaeta Dayang Sumbi, dibarengan ku anjing ngaran Si Tumang. Di leuweung, Sangkuriang...

Sakadang Beurit Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila...

Si Kabayan Meuleum Lauk

Ku bapana. Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil. Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh. Saréna di...

Masih Hangat

close