Home Tags Dongeng Si Kabayan

Tag: Dongeng Si Kabayan

Si Kabayan Ngala Nangka

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Si Kabayan Ngala Nangka Si Kabayan dititah ngala nangka ku mitohana.  “Kabayan... Kabayan...!” mitohana ngageroan...

Si Kabayan Meuleum Lauk

Ku bapana. Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil. Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh. Saréna di...

Si Kabayan Moro Uncal

Isuk kénéh Si Kabayan jeung mitohana geus harudang, karena poé éta maranéhna rék ngilu moro uncal. Urang kampung geus saraged,...

Si Kabayan Marak Lauk

Rebun-rebun si kabayan jeung mitohana geus nagog di sisi walungan. Teu kungsi lila burudul batur salemburna, maksud maranéhna téh rék marak...

Si Kabayan Dicukur

Si Kabayan teh kandulan pisan. Ari kandulan teh jahe alias andal hees (beuki sare). Teu kaop nyangkere atawa nyarande...

Si Kabayan Ngala Tutut

Cek Ninina, "Kabayan ulah hees beurang teuing. Eweuh pisan gawe sia mah, ngala-ngala tutut atuh da ari nyatu mah kudu jeung...

Masih Hangat

close