Home Tags Dongeng Fabel

Tag: Dongeng Fabel

Dongeng Sunda, Balap Melak Cau

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Dongéng Sunda, Balap Melak Cau  Hiji Poé, Sakadang Kuya keur moyan di sisi wahangan.   Sabot...

Monyѐt Jeung Buaya

Lando Si Landak Cucuk

foto:pixabay.com Halo Pelanggan Rajasoal.com-Lando Si Landak CucukLando si Landak ngacungkeun cucuk-cucukna anu sareukeut. “Awas lamun aya...

Sakadang Beurit Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila...

Lutung Kasarung

Sunan Ambu di Kahyangan boga anak lalaki, kasép taya papadana, ngaranna Guru Minda. Hiji peuting GuruMinda ngimpi boga bébéné...

Gagak Hayang Kapuji

Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Geleber hiber bari ngaheumheum dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita...

Domba Ajaib

Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna...

Ajag Nangtang Jelema

Usum katiga kawilang panjang, atuh panon poé ogé karasa panas morérét.Jujukutan taya nu jadi, paréang nungtut paraéh. Di hiji...

Masih Hangat

close