Home Bahasa Indonesia Pengertian Syair Beserta Ciri Dan Contohnya Lengkap

Pengertian Syair Beserta Ciri Dan Contohnya Lengkap

65
0

GuruPendidikan.Com – Syair merupakan salah satu puisi lama, syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dalam hal ini kata atau istilah Syair berasal dari bahasa Arab yakni Syi’ir atau Syu’ur yang berarti “perasaan menyadari”, yang kemudian kata Syu’ur berkembang menjadi Syi’ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum.

 syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke  Pengertian Syair Beserta Ciri Dan Contohnya Lengkap

Yang dalam perkembangannya Syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi yang sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk Syair khas Melayu ialah seorang yang bernama Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain yaitu Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang dan Syair Sidang Fakir.

Ciri-Ciri Syair

Ada beberapa ciri-ciri Syair yang diantranya yaitu:

  • Setiap bait terdiri dari empat baris.
  • Setiap baris terdiri atas 8 hingga 14 suku kata.
  • Bersajak a-a-a-a.
  • Semua baris ialah isi.
  • Bahsanya biasanya kiasan.

Menurut Isinya

Dalam hal ini Syair dapat dibagi menjadi lima golongan, sebagai berikut:

Syair Panji

Syair panji ialah syair yang menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari istana.

Contoh syair panji ialah Syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada Sang Ratu Kauripan.

Syair Romantis

Syair romantis ialah syair yang berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita alipur laram hikayat, maupun cerita rakyat.

Contoh syair romantis yakni syair bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya, setelah beberapa lama ia dicari Putra Bangsawan “saudaranya” untuk bertemu dengan ibunya, pertemuan pun terjadi dan akhirnya Bidasari memaafkan ibunya, yang telah membuang dirinya.

Syair Kiasan

Syair kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung , bunga atau buah-buahan. Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu.

Contoh syair kiasan ialah syair burung pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat atau seperi perumpamaan “seperti pungguk merindukan bulan”.

Syair Sejarah

Syair sejarah merupakan sayir yang berdasarkan peristiwa sejarah, sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Contoh syair sejarah ialah syair perang mangkasar “dahulu bernama syair sipelman” berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.

Syair Agama

Syair agama merupakan sayir terpenting, syair agama dibagi menjadi empat yaitu: syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat cerita nabi dan syair nasihat. Untuk perlu diketahui setiap syair pasti mengandung pesan tertentu, pesan tersebut dapat kita simpulkan setelah memahami isi sebuah syair.

Contohnya syair agama, syair perahu, syair dagang “banyak yang bilang karangan Hamzah Fansuri, tapi para ahli membantahnya” syair kiamat, bahr An-Nisa, syair takbir mimpi, syair raksi.

Contoh Syair

Syair Abdul Muluk

Berhentilah kisah raja Hindustan,
Tersebutlah pula suatu perkataan,
Abdul Hamit syah padaku sultan,
Duduklah baginda bersuka-sukaan.

Abdul Muluk putra baginda,
Besarlah sudah bangsawan muda,
Cantik majelis usulnya syahdam,
Tiga belas tahun umurnya ada.

Paras elok amat sempurna,
Petah menjelis bijak laksana,
Memberi hati bimbang gulana,
Kasih kepadanya mulya dan hina.

Dalam hal ini Tema; Syair Abdul Muluk, ialah kisah putra raja yang bijak. Pesan atau amanat hendaklah kita menjadi orang yang bijak dan baik budi agar dicintai sesama, syair ini termasuk Syair Panji.

Demikianlah pembahasan mengenai Pengertian Syair Beserta Ciri Dan Contohnya Lengkap semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂

Baca Juga:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.