Home aswaja Komplit – Teladan Soal Uts Aswaja Kelas 4 Sd/Mi Semester Genap Tahun...

Komplit – Teladan Soal Uts Aswaja Kelas 4 Sd/Mi Semester Genap Tahun 2018/2019

96
0

Selamat siang sobat .com, bagaimana kabarnya hari ini? semoga selalu sehat ya. jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Oiya kali ini admin bospedia akan berbagi Soal UTS ASWAJA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Tahun 2018/2019 untuk sobat bospedia yang sedang mencari soal ASWAJA. Seperti yang admin bilang, bahwa setiap soal terdiri dari beberapa serpihan dan setiap bagia mempunyai beberapa soal. Semoga bermanfaat yaa..

 Oiya kali ini admin bospedia akan mengembangkan Komplit - Contoh Soal UTS ASWAJA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Tahun 2018/2019
Lengkap – Contoh Soal UTS ASWAJA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Tahun 2018/2019

Nah Bagi para adik adik yang ingin mencari refrensi perihal soal ASWAJA. Disini boleh adek adek nikmati. Jangan lupa pantau terus artikel bospedia.com Insya Allah akan update setiap harinya. Dengan Soal ASWAJA ini dibutuhkan sanggup membatu para guru dalam mencari refrensi. Semoga Bermanfaat.

  Berikut ini Contoh Soal UTS ASWAJA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Tahun 2018/2019 sanggup di unduh dengan GRATIS di bawah ini :

  Nama :

  Kelas  :

  Nilai    :  A+    A    B+    B-    C    D

  A. Berilah tanda silang(x) didepan abjad a,b,c atau d pada tanggapan yang benar !

  1. Sahabat ialah orang yang pernah…
  a.  Bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah tapi tidak beriman
  b. Bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah dan beriman
  c. Bertemu dengan para tabiit tabiin
  d. Tidak pernah bertemu dan mengenal Rasulullah

  2. Jumlah para sobat sangat…
  a. banyak
  b. sedikit
  c. sedang
  d. tidak ada

  3. Jumlah Sahabat ketika Haji wada’ ialah …
  a. 80.000
  b. 60.000
  c. 90.000
  d. 40.000

  4. Para sobat yang pertama kali masuk islam jumlahnya sekitar … orang
  a. 20
  b. 40
  c. 10
  d. 30

  5. Rasulullah bersabda “Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para …
  a. Para Nabi
  b. Para Rasul
  c. Para Malaikat
  d. Khulafaur Rasyidin

  6. Para sobat di alam abadi kelak ditempatkan Allah di…
  a. Alam Barzah
  b. Neraka
  c. Surga
  d. Langit

  7. Menyebut para sobat harus ditambah dengan kata …
  a. Basmalah
  b. Hamdalah
  c. Sayyidina
  d. Syekh

  8. Para sobat ialah orang yang telah berjasa membatu Rasulullah dalam…
  a. Membangun kakbah
  b. Membangun masjid
  c. Hijrah ke Mekah
  d. Menyiarkan agama Islam

  9. Generasi sehabis sobat dinamakan…
  a. Ulama
  b. Tabiin
  c. Wali
  d. Kyai

  10. Orang yang takut kepada Allah SWT diantara hamba-hambaNya adalah…
  a. Para musafir
  b. Para petani
  c. Para ulama
  d. Para murid

  11. Ulama fan auliya ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sebagai…
  a. Panutan
  b. Gunjingan
  c. Makian
  d. Balasan

  12. Rasulullah bersabda العلماءورثة الانبياء terjemahannya ialah ulama iu … nabi
  a. Pengganti
  b. Sejajar dengan
  c. Pewaris
  d. Pengikut

  13. Bertambahnya kebaikan atas sesuatu yang datangnya dari Allah SWT disebut…
  a. Hikmah
  b. Karomah
  c. Barokah
  d. Hidayah

  14. Sebagai pewaris Nabi para ulama mempunyai tugas sebagai…
  a. Tokoh masyarakat
  b. Penyiar agama islam
  c. Tokoh organisasi
  d. Pemimpin negara

  15. Jika para Nabi dikaruniai Allah mu’jizat, maka para ulama dikaruniai…
  a. Karomah
  b. Barokah
  c. Hikmah
  d. Hidayah

  16. Para Waliyullah ialah orang-orang yang erat dengan…
  a. Allah SWT
  b. Madrasah
  c. Pondok pesantren
  d. Para Nabi

  17. Istilah lain mendekatkan diri kepada Allah dinamakan…
  a. Taqorrub
  b. Tho’atan
  c. Tabarrukan
  d. Tawassul

  18. Nama Nahdlorul Ulama mulanya diusulkan oleh K.H. Abd. Hamid dengan nama …
  a. Nubudul Ulama
  b. Nuhudlul Ulama
  c. Nahadlal Ulama
  d. Nufusul Ulama

  19 . K.H. Abd. Hamis berasal dari …
  a. Gresik
  b. Surabaya
  c. Sidoarjo
  d. Jombang

  20. Nahdlotul ulama artinya kebangkitan para ulama secara …
  a. Sendirian
  b. Serentak
  c. Bersama-sama
  d. Sementara

  21. Para ulama yang tergabung dalam jamiyah NU ialah ulama…
  a. Tua
  b. Muda
  c. Pesantren
  d. Modern

  22. Diantara amaliyah khas warga NU adalah…
  a. Sholat
  b. Membaca sholawat
  c. Puasa sunnah
  d. Puasa wajib

  23. Yang mengusulkan nama Nahdlotul Ulama adalah…
  a. K.H. Asnawi
  b. K.H. Nahrowi
  c. K.H. Mas Alwi Abd. Aziz
  d. Abdullah Ubaid

  24. Sejak awal berdirinya NU telah menciptakan gerakan ekonomi yang bertumpu pada semangat…
  a. Kekuasaan
  b. Tolong menolong
  c. Perjanjian
  d. Kemandirian

  25. Kegiatan yang dilaksanakan NU secara istiqomah pada setiap tanggal 15 bulan Qomariyyah adalah…
  a. Lailatul ijtima’
  b. Pengajian rutin
  c. Berzanjen
  d. Wetonan

  B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tanggapan yang sempurna !

  1. Para sobat rela mengorbankan jiwanya untuk memperjuangkan …

  2. Dalam berjuang para sobat tidak mengharapkan…

  3. Ketika Rasulullah wafat jumlah sobat mencapai…

  4. Para sobat jasanya sangat …

  5. Doa dari ulama kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu dari Allah SWT disebut…

  6. Kita dianjurkan bersilaturrahmi kepada ulama semoga memperoleh …

  7. Agama islam sanggup berkembang di Indonesia sebab jasa…

  8. Untaian tali jumlah 99 merupakan lambang …

  9. Pijakan dasar usaha NU pendidikan ialah misi…

  10. Bola dunia juga disebut sebagai peringatan bahwa insan berasal dari tanah dan akan kembali menjadi …

  C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tanggapan yang benar !

  1. Sebutkan jasa-jasa para sobat !
  Jawab :

  2. Sebutkan assabiqunal awwalun !
  Jawab :

  3. Sebutkan cara kita menghormati para auliya dan ulama yang sudah meninggal !
  Jawab :

  4. Jelaskan yang dimaksud dengan ngalap barokah !
  Jawab :

  5. Sebutkan 4 bidang yang menjadi pokok kegiatan NU !
  Jawab :

   

        Selamat Mengerjakan

  Pencarian yang sama :

  • materi aswaja kelas 4 mi semester 2
  • uts aswaja kelas 4 semester 1
  • soal uas aswaja kelas 4 mi semester 1
  • soal aswaja kelas 4 mi semester genap
  • soal uas aswaja kelas 4 semester 1
  • soal uts aswaja kelas 4 mi
  • soal uts aswaja kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
  • soal aswaja sd

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.