Home aqidah akhlak Komplit – 50+ Pola Soal Ukk Kepercayaan Adat Kelas 4 Sd/Mi Dan...

Komplit – 50+ Pola Soal Ukk Kepercayaan Adat Kelas 4 Sd/Mi Dan Kunci Jawabnya Terbaru

164
0

50+ Contoh Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru – Assalammualaikum adik adik yang baik, bagaimana kabarnya? semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah ya, Nah pada kesempatan hari ini abang ingin menyebarkan lagi wacana Contoh soal Latihan UKK dalam mata pelajaran AKIDAH AKHLAQ, soal ini sudah abang susun dalam bentuk pilihan ganda dan essay sehingga tersusun menjadi 50 soal yang siap dijadikan sebagai materi referensi adik adik.

 semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah ya Komplit - 50+ Contoh Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
50+ Contoh Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru

Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI

50+ Contoh Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru – Rajasoal.com dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI ini, adik adik sanggup menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini ialah rincian Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI  Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA…

Berikut bospedia memberikan Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan karakter a,b atau c didepan tanggapan yang benar !

1. Ucapan-ucapan yang baik dalam rangka mengagungkan Allah disebut …..
a.  Kata-kata mutiara   
b.  Perkataan para ulama
c.  Kalimat Tayyibah 
d.  Hadits Nabi

2.  Ketika kita bertemu dengan sahabat dijalan,  maka ucapan yang tepat ialah …..
a.  Subhanalloh   
b.  La haula wala kuwwata illa billah
c.  Astaghfirullahal ‘adhim
d.  Assalamu’alaikum

3.  Ahmad mengucapkan Assalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh alasannya ialah …..
a.  Berjumpa dengan Pak Guru       
b.  mendapatkan ikan kecil waktu memancing 
c.  Lupa tidak mengerjakan PR
d.  Naik kelas dengan nilai yang baik

4.  Arti yang benar dari lafal   ا سلا م عليكم
a.  Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
b.  Semoga keselamatan terlimpah atas kalian
c.  Maha Suci Allah
d.  Allah Maha Besar

5. Manfaat ucapan Assalamu’alaikum bagi kita ialah …..
a. Ungkapan untuk merendahkan orang lain 
b. Menunjukan kelemahan seseora
c. Mempererat tali silaturahmi   
d. Menjauhkan persaudaraan 

6. Diantara Al-Asmaul Husna ialah “ As-Salam” yang artinya …..
a. Yang Maha Sejahtera   
b. Yang Maha Halus 
c. Yang Maha Penjaga Keamanan 
d. Yang Maha Adil

7.  Allah SWT mempunyai sifat   ا لمؤ من yang artinya …..
a.  Yang Mahasejahtera   
b.  Yang Maha Adil
c.  Yang Maha Penjaga Keamanan   
d.  Yang Maha Agung

7. Allah SWT memberi rasa kondusif dan kemakmuran kepada semua makhluknya. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah mempunyai sifat …..
a.  AS-Salam   
b.  Al-Hadi 
c.  Al-Mu’min   
d.  Al-Latif

9.  Yang merupakan bukti bahwa Allah Maha Halus ialah ….
a.  Allah menjamin semua kebutuhan manusia
b.  Semua makhluk Allah di bumi ini diberi rizki
c.  Manusia ada yang kaya dan ada yang miskin
d.  Terjadinya peperangan antar suku dan bangsa

10.  Allah SWT ialah dzat Yang Maha Halus alasannya ialah Allah mempunyai Asmaul Husna …..
a.  As- Salam     
b.  Al- Latiif 
c.  Al- Mu’min   
d.  Al- ‘Adlu

11.  Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah termasuk rukun kepercayaan yang ke …..
a.  Satu     
b.  Dua 
c.  Tiga   
d.  Empat

12.  Kita wajib mengimani Nabi dan Rasul Allah yang  jumlahnya ….
a.  25     
b.  30 
c.  45   
d.  50

13. Sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Nabi dan Rasul ialah dengan cara …..
a.  Mengingkari ajaranya   
b.  Tidak mau mencontohnya
c.  Mengkhianati ajaranya 
d.  Mengikuti semua pedoman yang dibawanya

14. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud ialah Kitab …..
a. Zabur     
b. Injil
c. Taurat   
d. Al Qur’an

15.  Jika kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul Allah maka kita termasuk …..
a.  Orang Mukmin   
b.  Orang Muslim
c.  Orang Munafik   
d.  Orang Fasiq

16. Yang dimaksud dengan budbahasa terpuji ialah …..
a.  Perbuatan yang jelek   
b.  Perbuatan dan ucapan yang baik
c.  Suka mengharapkan pujian 
d.  Suka berkelahi

17.  Yang dimaksud jujur kepada orang bau tanah ialah …..
a. Suka bohong kepada orang tua 
b. Berkata benar kepada orang tua
c. Mengajak orang bau tanah kemana saja 
d. Tidak menuruti nasehat orang tua

18. Terhadap sahabat yang suka berbohong, kita harus …..
a.  Membalas perbuatannya   
b.  Mendiamkannya 
c.  Menjauhinya 
d.  Menasehatinya

19. Seorang Muslim itu tidak pernah bekhianat dan mengingkari akad alasannya ialah ia memiliki  sifat …..
a.  Siddiq     
b.  Tabligh 
c.  Amanah 
d.  Fatonah

20.  Manfaat berbuat baik kepada semua orang ialah …..
a.  Tidak punya teman   
b.  Disukai banyak orang
c.  Dibenci orang banyak 
d.  Diejek teman

21.  Tokoh-tokoh yang mempunyai budbahasa terpuji ialah …..
a.  Raja Fir’aun   
b.  Nabi Muhammad SAW 
c.  Raja Namrud 
d.  Abu Lahab

22.  Jika ada sahabat yang sakit, maka kita harus …..
a.  Melaporkan kepada guru   
b.  Menjauhinya alasannya ialah berbahaya
c.  Memberinya buah-buahan 
d.  Menjenguk dan mendo’akanya

23.  Sikap Nabi Ibrahim AS dikala dibakar oleh Raja Namrud ialah ….
a.  Meminta tolong ayahnya   
b.  Lari meninggalkan kampung 
c.  Tawakal kepada Allah
d.  Memohon ampun pada Namrud

24. Agar tidak jadi orang yang bodoh, seharusnya …..
a.  Belajar dengan tekun   
b.  Selalu berbuat baik kepada siapa saja
c.  Tidak perlu bergaul dengan teman
d.  Suka menyendiri di rumah

25. Yang termasuk perbuatan munafik ialah …..
a.  Berbicara dusta   
b.  Berkelahi dengan teman
c.  Suka menolong orang yang susah 
d.  Menjenguk sahabat yang sakit
     
26. Di hadapan orang lain seperti beriman, tetapi hatinya kafir. Hal ini ialah ciri Orang ….
a. Fasik     
b. Musyrik 
c. Mustahik 
d. Munafik

27.  Jika ada sahabat yang suka ingkar akad sebaiknya ….
a. Menasehatinya   
b. Dibiarkan
c. Menjaga jarak   
d. Membiarkanya

28.  Akibat tidak bersikap baik terhadap sahabat ialah ….
a. Disenangi   
b. Dijauhi 
c. Dihargai   
d. Dihormati

29.  Sikap orang munafik terhadap kaum muslimin yang tertimpa peristiwa alam ialah ….
a.  ikut mencicipi penderitaan 
b.  merasa prihatin 
c. membantu sekuat tenaga 
d. bahagia dan puas

30.  Akibat dari perbuatan orang munafik akan menerima siksa yang pedih di ….
a. Rumah     
b. Dunia
c. Akhirat   
d. Sekolah

31. Sebaiknya kita menghindari perbuatan munafik dengan cara ….
a. Banyak bermain   
b. Mengganggu teman
c. Durhaka kepada kedua orang tua 
d. Memperbanyak zikir kepada Allah SWT

32. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, diantara ciri-ciri orang munafiq ialah ….
a. Bila dipercaya ia khianat   
b. Bila berjanji ia menepatinya
c. Bila berbicara ia jujur 
d. Bila menerima anugrah ia bersukur

33.  Termasuk perbedaan Nabi dan Rasul ialah ….
a. Rasul mendapatkan wahyu eksklusif dari Allah, sedang Nabi melalui Malaikat
b. Semua Rasul niscaya seorang Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul
c. Rasul diberi mukjizat, sedangkan Nabi tidak diberi mukjizat
d. Rasul punya banyak pengikut, sedang Nabi tidak

34   Nabi Muhammad SAW sebagai Uswatun Khasanah mempunyai budbahasa terpuji yang
sangat menonjol, kecuali …
a. Penyabar     
b. Dermawan
c. Pemarah   
d. Rendah hati

35. Diantara para Nabi ada yang bergelar Rasul Ulul Azmi yang artinya mempunyai …
a. Istana yang megah   
b. Pengikut yang banyak 
c. Harta yang banyak 
d. Kesabaran yang tinggi

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan isian yang benar pada lembar tanggapan yang tersedia !
36. Menjawab salam bagi sesama muslim hukumnya ialah …. 
37. Salam sanggup diucapkan kapan saja dan di mana saja, terutama dikala …
38. Allah SWT mempunyai sifat ا لسلا م yang artinya Allah Maha ….
39. Allah SWT memberi rasa kondusif dan kemakmuran kepada semua makhluk-Nya, Allah bersifat ….
40. Seorang pria pilihan Allah SWT yang ditunjuk untuk memberikan ajaran-ajaran Allah SWT disebut ….
41. Berkata jujur, tidak menambah, apalagi berdusta termasuk meneladani sifat wajib rasul yaitu ….
42. Kita sebagai orang beriman menyebabkan Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Khasanah artinya ….
43. Mengikuti semua pedoman yang di bawa Nabi Muhammad SAW termasuk arti dari ….
44. Seseorang yang mempunyai sifat siddiq tidak pernah berkata …
45. Sebagai seorang muslim, terhadap orang yang lebih bau tanah kita harus ….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tanggapan yang benar !

46.  Arti ucapan  salam yang tepat ialah !
47.  Sebutkan tiga nama Allah dalam Al-Asmaul Husna !
48.  Sebutkan budbahasa berteman yang sanggup kita lakukan setiap hari !
49.  Siapa sajakah yang diberi gelar Rosul Ulul Azmi ?
50.  Jelaskan perbedaan orang mukmin dan orang munafik !

KUNCI JAWABAN

I. 
1.C 11.D 21.B 31.D
2.D 12.A 22.D 32.A
3.A 13.D 23.C 33.B
4.B 14.A 24.A 34.C
5.C 15.C 25.A 35.D
6.A 16.B 26.D
7.C 17.B 27.A
8.D 18.D 28.B
9.A 19.C 29.D
10.B 20.B 30.C

II.
   
36. Wajib
37. Bertemu dengan teman
38. Maha Sejahtera
39. Al-Mu’minu
40. Rasul
41. Siddiq
42. Suri teladan/contoh yang baik
43. Taat kepada Allah
44. Bohong/Dusta
45. Menghormati

III. 

46. Semoga keselamatan dan kasih saying Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian

47.a. ا سلا م
   b.ا لمؤ من
   c.ا للطيف

48.
a. Menjaga perasaan orang lain
b. Menjenguk orang sakit
c. Memanggil namanya dengan nama yang baik

49.
a.Nabi Nuh a.s
b.Nabi Ibrahim a.s
c. Nabi Musa a.s
d. Nabi Isa a.s
e. Nabi Muhammad saw

50. Seorang mu’min senantiasa disibukkan dengan bertafakur,merenung,dan mengambil pelajaran dari aneka insiden di muka bumi, sedangkan orang munafik disibukkan dengan ketamakan dan angan-angan kosong terhadap dunia.

Demikianlah informasi yang sanggup kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam berguru demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

 semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah ya Komplit - 50+ Contoh Soal UKK Akidah Akhlak Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
Soal Perguruan Tinggi Swasta Keberagaman Budaya Tema 1 Kelas 4 SD/MI   File ini dalam Bentuk .doc File Size 42Kb

Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal uts aqidah budbahasa kelas 4 semester 2
  • kisi-kisi soal aqidah budbahasa mi kelas 4
  • kisi kisi soal aqidah budbahasa kelas 4 semester 1
  • soal ukk fiqih kelas 4 mi semester 2
  • kisi-kisi soal aqidah budbahasa kelas 1 semester 2
  • soal ukk aqidah budbahasa kelas 3 mi
  • soal ukk aqidah budbahasa kelas 5 mi semester 2
  • soal aqidah budbahasa kelas 1 mi semester 2
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.