Sisindiran

Home Sisindiran
Sisindiran

Sisindiran Paparikan Silihasih

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Ieu aya conto-conto sisindiran paparikan silihasih. Geura tengetan hiji-hiji! Galatik manuk galatik Euntreup dina luhur sumur Di tungguan ti...

Sisindiran Sésébréd Atawa Banyol

Leuleumpangan meuli asmun Jalanna ka Panyingkiran Ulah sok loba ngalamun Mending urang sisindiran Itu naon itu naon Anu hideung na bujalna...

Conto Sisindiran Piwuruk

Ieu conto-conto sisindiran anu eusina piwuruk. Sisindiran piwuruk anu wangunna rarakitan Lamun hayang buah naga, Kudu alus nya melakna. Lamun hayang asup...

Sisindiran Silihasih Paparikan

Ieu di handap conto-conto sisindiran nu eusina silihasih wangunna paparikan! Geura tengetan sing gemet sisindiran silihasih paparikan! Leumeung teundeut cocongoan dibawa...

Sisindiran Warga Darussalam

Meuli obat ka Walanda Heug diinum ngarah cageur Saha guru basa sunda Keur kasép téh meuni bageur Septémber bulan Agustus Ka...

Barudak Diajar Sisindiran

Saur pa guru : Ngawuluku ngawalajar kudu dibaladah heula dina waktu rék diajar hayu ngadaro’a heula…. Ulah loba dahar...

Sisindiran Keur Barudak Awéwé

Siki waluh dikarungan Boga sendal dua warna Ari sirah ditiungan Bujalmah kamana-mana Meulah awi na bukuna Diraut ngarah teu seukeut Awéwé...

Sisindiran Barudak Ngora

Meuli baju dua kodi Digantungkeun hiji-hiji Tuh tingal kabogoh abdi Keur geulis téh pinter ngaji Jalan-jalan ka sangiang Marab lauk...

: Sisindiran Keur Barudak Sakola

Pelesiran numpak kuda Ngaliwatan kanu bala Sisindiran orisinil sunda Warisan terbelakang baheula Mang Yaya rék ka Talaga Ka Talaga...

Sisindiran Piwuruk Paparikan

Dari pada ngomé koréng Mending urang pelesiran Dari pada ngomong goréng Mending urang sisindiran Ulah sok  ka gunung guntur Komo...

Masih Hangat

close