Sisindiran silihasih

Home Sisindiran silihasih
Sisindiran silihasih

Barudak Diajar Sisindiran

Saur pa guru : Ngawuluku ngawalajar kudu dibaladah heula dina waktu rék diajar hayu ngadaro’a heula…. Ulah loba dahar...

Sisindiran Barudak Ngora

Meuli baju dua kodi Digantungkeun hiji-hiji Tuh tingal kabogoh abdi Keur geulis téh pinter ngaji Jalan-jalan ka sangiang Marab lauk...

Sisindiran Rarakitan

Foto : sisindiransunda.wordpress.com Hayang ulin ka mang Diran Hanjakal poho imahna Hayang nyieun sisindiran Hanjakal telat mikirna Aya...

Sisindiran Silihasih

Ka talaga naek onta naekna paheula heula wilujeng kasadayana hayu sisindiran heula Jarami na tangkal kawung diduruk henteu disundut upami si...

Masih Hangat

close