Sisindiran rarakitan

Home Sisindiran rarakitan
Sisindiran rarakitan

Sisindiran Piwuruk

Tibatan néang kang dadang Mending gé néang paraji Tibatan ulin bagadang Mending gé diajar ngaji Aya bola dina pager...

Sisindiran Urang Majalengka

Jati tujuh panyingkiran Teu ngaliwat ka Walanda Hayu batur sisindiran Sisindiran orisinil sunda Kuring resep ka nyi randa...

Sisindiran Rarakitan

Foto : sisindiransunda.wordpress.com Hayang ulin ka mang Diran Hanjakal poho imahna Hayang nyieun sisindiran Hanjakal telat mikirna Aya...

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Batu kali dina cai Dina cai aya hurang Punten abdi sanes ahli Sepi harti kirang luang Hayam jago boga dua dipeuncit...

Sisindiran Piwuruk Keur Barudak Sakola

Tah ieu aya sisindiran piwuruk keur barudak sakola malah mandar garetol diajarna. kieu geura sisindiran piwurukna : Awi Beulah pikeun tali...

Masih Hangat

close