sisindiran piwuruk

Home sisindiran piwuruk
sisindiran piwuruk

Barudak Diajar Sisindiran

Saur pa guru : Ngawuluku ngawalajar kudu dibaladah heula dina waktu rék diajar hayu ngadaro’a heula…. Ulah loba dahar...

Sisindiran Keur Barudak Awéwé

Siki waluh dikarungan Boga sendal dua warna Ari sirah ditiungan Bujalmah kamana-mana Meulah awi na bukuna Diraut ngarah teu seukeut Awéwé...

: Sisindiran Keur Barudak Sakola

Pelesiran numpak kuda Ngaliwatan kanu bala Sisindiran orisinil sunda Warisan terbelakang baheula Mang Yaya rék ka Talaga Ka Talaga...

Sisindiran Piwuruk Paparikan

Dari pada ngomé koréng Mending urang pelesiran Dari pada ngomong goréng Mending urang sisindiran Ulah sok  ka gunung guntur Komo...

Sisindiran Piwuruk

Tibatan néang kang dadang Mending gé néang paraji Tibatan ulin bagadang Mending gé diajar ngaji Aya bola dina pager...

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Batu kali dina cai Dina cai aya hurang Punten abdi sanes ahli Sepi harti kirang luang Hayam jago boga dua dipeuncit...

Sisindiran Piwuruk Atawa Naséhat

Ngala kuya jeung mang Uda Ngala hurang jeung mang Diran Héy baraya urang sunda Hayu urang...

Sisindiran Piwuruk Keur Barudak Sakola

Tah ieu aya sisindiran piwuruk keur barudak sakola malah mandar garetol diajarna. kieu geura sisindiran piwurukna : Awi Beulah pikeun tali...

Masih Hangat

close