Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD

Home Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD

Kumpulan 20 Pola Tembung Lingga Lan Tembung Wod

Tembung Lingga (Kata Asal) - Tembung Lingga yaiku tembung sing durung owah saka asale. Contohe...

Kumpulan 49 Teladan Saloka

Saloka yaiku unen-unen ajeg panganggone ngemu surasa pepindhan kang dipindahake wonge. 1. Bathok bolu isi madu : Wong asor...

Kumpulan 46 Arane Kembang

1. KEMBANG AREN ARANE: DANGU 2. KEMBANG BLIMBING ARANE: MAYA 3. KEMBANG BLUTRU ARANE: MONTRO 4. KEMBANG...

Masih Hangat

close