Dongeng Sunda

Home Dongeng Sunda
Dongeng Sunda

Sasakala Ngaran Nyai Mas Cincin

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Sasakala Ngaran Nyai Mas Cincin Nyai Mas Cincin téh ngaran aslinamah Nyai Salira Kasih, anjeunan saurang...

Si Kabayan Ngala Nangka

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Si Kabayan Ngala Nangka Si Kabayan dititah ngala nangka ku mitohana.  “Kabayan... Kabayan...!” mitohana ngageroan...

Sasakala Gunung Tangkuban Parahu

Hiji waktu, Sangkuriang dititah moro ka leuweung ku indungna, nyaeta Dayang Sumbi, dibarengan ku anjing ngaran Si Tumang. Di leuweung, Sangkuriang...

Sakadang Beurit Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila...

Si Kabayan Meuleum Lauk

Ku bapana. Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil. Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh. Saréna di...

Si Kabayan Moro Uncal

Isuk kénéh Si Kabayan jeung mitohana geus harudang, karena poé éta maranéhna rék ngilu moro uncal. Urang kampung geus saraged,...

Putri Uyah

Jaman baheula aya Raja Sepuh nu kacida welas asihna ka pala putrana. Ari putrana aya tilu, kabéhanana ogé awéwé. Hiji mangsa,...

Lutung Kasarung

Sunan Ambu di Kahyangan boga anak lalaki, kasép taya papadana, ngaranna Guru Minda. Hiji peuting GuruMinda ngimpi boga bébéné...

Gagak Hayang Kapuji

Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Geleber hiber bari ngaheumheum dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita...

Domba Ajaib

Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna...

Masih Hangat

close