Browsing Category

Dongeng Si Kabayan

Dongeng Si Kabayan

Si Kabayan Ngala Nangka

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Si Kabayan Ngala Nangka Si Kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Kabayan... Kabayan...!” mitohana ngageroan di rohangan tengah “Aya naon ma?” meuni tarik-tarik teuing ngageroan téh “Ema hayang…
Read More...

Si Kabayan Meuleum Lauk

Ku bapana. Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil. Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh. Saréna di kobong ngampar samak jeung sababaraha urang baturna. Daharna sangu liwet. Ngaliwetna reremenna mah…
Read More...

Si Kabayan Moro Uncal

Isuk kénéh Si Kabayan jeung mitohana geus harudang, karena poé éta maranéhna rék ngilu moro uncal. Urang kampung geus saraged, maké calana sontog, samping dibeubeurkeun kana cangkéng, bedog panjang nyolégréng. Sawaréh marawa tumbak.…
Read More...

Si Kabayan Marak Lauk

Rebun-rebun si kabayan jeung mitohana geus nagog di sisi walungan. Teu kungsi lila burudul batur salemburna, maksud maranéhna téh rék marak walungan duméh bakal aya tamu agung ti dayeuh. Ari karesepna tamu téh, ceuk kokolot désa, nyaéta…
Read More...

Si Kabayan Dicukur

Si Kabayan teh kandulan pisan. Ari kandulan teh jahe alias andal hees (beuki sare). Teu kaop nyangkere atawa nyarande sok ker wae kerek. Sakali mangsa si Kabayan teh dicukur. Dicukurna handapeun tangkal gede di sisi jalan Supratman.…
Read More...

Si Kabayan Ngala Tutut

Cek Ninina, "Kabayan ulah hees beurang teuing. Eweuh pisan gawe sia mah, ngala-ngala tutut atuh da ari nyatu mah kudu jeung lauk." Cek si Kabayan, "Ka mana ngalana?" Cek ninina, "Ka ditu ka sawah ranca, nu loba mah sok di sawah nu…
Read More...
close