Dongeng Sasakala

Home Dongeng Sasakala
Dongeng Sasakala

Sasakala Majalengka

Taun 2017 téh umur kota Majalengka nincak ka 527. Ditilik tina umurna dapat dicindekkeun yén Majalengka téh lahir dina taun 1490 Maséhi. ...

Dongeng Legenda Situ Sanghiang

Dongeng legenda Situ Sanghiang ini menceritakan asal mula adanya Situ Sanghiang. Sekarang Situ Sanghiang berada di  Desa Sanghiang/Sangiang Kacamatan Banjaran yang...

Sasakala Situ Sanghiang

Nutur catur parasesepuh, mapay carita wong atua., baheula di wewengkon Talaga ngadeg hiji karajaan anu subur makmur loh jinawi....

Masih Hangat

close