Browsing Category

Dongeng

Dongeng

Paménta Tilu Rupa

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Paménta Tilu Rupa Jaman baheula aya hiji jalma anu hirupna malarat rosa. Carékna dahar isuk henteu soré téh lain bobohongan. Ari pagawéanana sok buburuh ngangon domba batur. Sanajan digawéna kacida…
Read More...

Monyѐt Jeung Buaya

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Monyѐt Jeung Buaya Di sisi walungan, aya monyѐt anu hayang meuntas. Tapi manѐhna teu bisaeun ngojay. Lamun nѐkad, manѐhna dapat titeuleum. “Kumaha ieu nya? lamun teu meuntas dapat paѐh…
Read More...

Lando Si Landak Cucuk

foto:pixabay.com Halo Pelanggan Rajasoal.com-Lando Si Landak CucukLando si Landak ngacungkeun cucuk-cucukna anu sareukeut. “Awas lamun aya anu wani miheulaan, ku kuring bakal dicocog ku ieu cucuk!” ceuk manéhnaCuk! Lando nyocogkeun…
Read More...

Rusiah Kebon Pa Soleh

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Rusiah Kebon Pa Soleh Geus lila Fahri jeung babaturanna panasaran ku kebon Pa Soleh. Kebon Pa Soleh téh sakurilingna di pager ku anyaman awi nepi ka anu ngaliwat ka hareupeunna moal dapat ningali ka jero.…
Read More...

Si Kabayan Ngala Nangka

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Si Kabayan Ngala Nangka Si Kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Kabayan... Kabayan...!” mitohana ngageroan di rohangan tengah “Aya naon ma?” meuni tarik-tarik teuing ngageroan téh “Ema hayang…
Read More...

Sakadang Beurit Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. Sabot indung jeung bapak puyuh ka luar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik…
Read More...
close